Järelmaks


SVEA järelmaks kiri

Fusion järelmaks kiri

LHV järelmaks kiri

SVEA järelmaksu taotlus - osta sülearvuti järelmaksuga

Kauba nimetus ja kood
Kauba hind eurodes
Sissemaks 0-70% (üle 1000 eurose ostu puhul vähemalt 10%)
Järelmaksu pikkus kuudes
Igakuise makse kuupäev (1-30)
Esitaja nimi
Ettevõte* (pole kohustuslik)
Isikukood
Registrikood*
Dokumendi nr (ID-kaart või pass)
Taotleja kodakondsus
Tähtajaline elamisluba kuni*
Maakond
Indeks
Aadress (linn, tänav, maja, korter)
Telefon
E-post
Töökoht ja amet
Netosissetulek
Tööstaazh praeguse tööandja juures
Töösuhte vorm
Olemasolevate kohustuste laenu- või liisinguandja nimi
Olemasolevate kohustuste kuumakse
Olemasolevate kohustuste tähtaeg (kuupäev PP.KK.AAAA)
Praeguse eluaseme tüüp
Kommentaar*

*Tärniga lahtrid pole kohustuslikud.

 • Ettevõte: Palun saatke ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne (mitte vanemad kui 3 kuud).
 • Eraisik:Kui taotletav järelmaksu summa ületab 1000 eurot, on taotleja viimase 6 kuu konto väljavõtte esitamine kohustuslik! Konto väljavõte palun saata emailiga.

 • Vajutades "Esita taotlus" kinnitan, et:

  • Kinnitan, et käesolevas järelmaksu taotluses minu kohta käivad andmed on täielikud ja õiged.
  • Taotlejana olen teadlik, minuga järelmaksu lepingu sõlmimise otsustamiseks edastatakse käesolevas taotluses toodud andmed Svea Finance AS-le, mistõttu annan Svea Finance AS-le nõusoleku minu kohta käivate andmete töötlemiseks ning vajadusel nende edastamiseks Svea Finance AS-le.
  • Kinnitan, et olen teadlik, et Svea Finance AS töötleb kõiki kliendiandmeid vastavalt Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele Eesti ettevõtetes, mis on kättesaadavad aadressil www.svea.ee
  • Volitan Svea Finance AS-d küsima ja vastu võtma informatsiooni minu usaldusväärsuse hindamiseks ja muude järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalike andmete saamiseks nii suuliselt kui kirjalikult kõigilt kolmandatelt isikutelt.
  • Kinnitan, et olen teadlik asjaolust, et ebaõigete andmete esitamise korral võib Svea Finance AS käesoleva järelmaksu taotluse põhjal minuga sõlmitud lepingu ühepoolselt lõpetada.