Kindel ja usaldusväärne tehasegarantii


Lenovo IdeaPad ning Legion seeria mudelitele garantii teostamiseks soovitame pöörduda müügikoha poole või täita garantiivorm järgneval Lenovo veebilehel. Või otse garantiipartneri lehel.

Lenovo ThinkPad ja ThinkBook äriklassi seeriatele teostab garantiid IBM Eesti OÜ, Toompuiestee 33a, Tallinn, +372 660 0800, ibm@ee.ibm.com

Lisaks saab ise garantiitaotlust täita siin Lenovo veebilehel.

Veatuvastus

Kui arvutiga on probleeme, siis proovige kõigepealt arvutit taaskäivitada (restart). Kui arvuti ei käivitu, eemaldage toitejuhe ja akud (integreeritud akude puhul on põhja all pisike auk, milles on lüliti aku deaktiveerimiseks (kasutage kirjaklambrit). Seejärel vajutage sisselülitus nuppu mitu korda ja peale seda ühendage laadija ning proovige arvutit uuesti käivitada. Probleemide jätkumise korral saatke võtke meiega ühendust või pöörduge garantii teostaja poole.

Defekti ilmnemisel toimige järgmiselt

 1. Leidke kauba ostuarve. NB! Meile saab garantiisse tuua vaid meilt ostetud kaupa.
 2. Saatke võimalikult täpne veakirjeldus aadressil garantii at lenovoarvutid.ee selgitusega kuidas ja millal defekt tekkis. Lisage kindlasti ostuarve number, toote seerianumber ja võimalusel pilt defektist.
 3. Seejärel võetakse Teiega ühendust ja täpsustatakse garantiiprotseduuride läbiviimine.

Müügigarantii tingimused

 1. L2 OÜ vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.
 2. Garantiihoolduse teostamise aluseks on L2 OÜ poolt väljastatud arve.
 3. Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.
 4. Garantiitähtaeg algab seadme ostukuupäevast.
 5. Garantiiremonti teostab L2 OÜ (Pärnu mnt 142, 11317 Tallinn), kui ei ole arvel märgitud teisiti. L2 OÜ jätab endale õiguse suunata klient volitatud teenindusse IBM Eesti OÜ (Toompuiestee 33A, 10149 Tallinn, +372 660 0800).
 6. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või paremaga.
 7. LCD ekraanidel lubatud vigaste pikslite arvu määravad standardid ISO-9241-302 303 305 307:2008 Class 1 paneelide kohta. Lubatud on 2 põlevat, 2 kustunud või 5 värvilist pikslit.
 8. Akule ja teistele kuluva iseloomuga toodetele kehtib müügigarantii 6 kuud. Aku kestvusaja lühenemine ajapikku ei kuulu garantii alla.
 9. Garantii ei laiene:
  • pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja meediale;
  • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
  • ekspluatatsioonihäiretele ja vigastustele, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse (praod, mõlgid, kriimustused jms) tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jms poolt;
  • loomulikul teel kuluvatele seadmetele ja nende osadele;
  • tootele, mida on ise remonditud või on seda teinud mittevolitatud isik või teenindus;
  • ekspluatatsioonihäiretele, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;
  • tarkvara poolt põhjustatud vigadele;
  • seadme puhastusele;
  • seadme kasutamise väljaõppele;
  • häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;
  • häiretele toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majeure);
  • häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku, elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
  • toodetele ja detailidele, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeeringud on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
  • ekspluatatsioonihäiretele ja füüsilistele vigastustele, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
  • ebaolulistele vigadele või kõrvalekalletele seadme omadustes, mis on seadme väärtuse ja sihipärase kasutamise jaoks tähtsusetud;
 10. L2 OÜ ei vastuta andmete säilimise eest ega selle eest, kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara ning sellega tekitatud otsese või kaudse kahju eest. Varukoopiate tegemine on kliendi kohustus.
 11. Kui garantiiremonti saabunud toode osutub garantiitingimustele mittevastavaks, remondib L2 OÜ toote kliendi soovil vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 12. Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmete (kui rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub klient (kehtib vaid juhul, kui kauba müügist on möödunud 6 kuud). Sellisel juhul on L2 OÜ-l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta.
 13. Juhul, kui tekib kahtlus, kas seadme defekt kuulub garantii alla või mitte, jääb lõplik otsustusõigus seadme tootjale. Seade võidakse asendada, kuid kui tootja tunnistab defekti mittegarantiiliseks, esitatakse kliendile tagantjärele arve asendusseadme ja/või osutatud teenuste eest.
 14. Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
 15. L2 OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
 16. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
 17. Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve.

Lenovo üldised garantiitingimused (inglise keeles).