Kasutusleping

 1. L2 OÜ, registrikood 11505938, aadress Pärnu mnt 142, 11317 Tallinn (edaspidi teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab LenovoArvutid e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi kasutusleping).
 2. LenovoArvutid e-pood (edaspidi e-pood) on teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük teenuse kasutajale.
 3. Käesolevad tingimused kehtivad e-poes tehtud ostudele.
 4. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe kasutuslepingus kokkulepitust.
 5. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
 6. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult teenuse kasutajale.
 7. E-poes kuvatava toote saadavus võib muutuda ette teatamata.
 8. Soodushinnad kehtivad kuni kaupa jätkub. Teenuse osutajal on õigus etteteatamata muuta toodete hindu.
 9. Toote puudumisel laost kontakteerub e-poe esindaja teenuse kasutajaga pakkudes välja uue tarneaja või sarnase toote sama hinnaga.
 10. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevate toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
 11. Tarneaeg e-poest ostetud toodetele on laos olevale kaubale 1 tööpäev, muul juhul kuni 3 tööpäeva, kui ei ole näidatud teisiti. Tarneaja pikenemisest teavitatakse kasutajat koheselt. Kui teenuse kasutaja pole oma tellimust 3 tööpäeva jooksul kätte saanud, tuleks sellest teavitada teenuse osutajat. Enne saatelehe allkirjastamist tuleks veenduda, et pakendil puuduksid füüsilised vigastused. Vigastatud pakendit palume mitte vastu võtta ja sellest tuleks koheselt teenuse osutajat teavitada.
 12. Tooted toimetatakse teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires vastavalt kokkuleppele teenuse osutajaga transpordi osas. Teenuse kasutajal on võimalus ise toodetele järgi tulla teenuse osutaja aadressil.
 13. Kui teenuse kasutaja on valinud toodete kättesaamisviisiks ise järgi tulemise, informeeritakse teenuse kasutajat e-posti või telefoni teel, kui tema poolt tellitud tooted on valmis pandud kättesaamiseks. Kaubale tuleb järgi tulla 14 päeva jooksul alates kauba valmisoleku teate saatmise hetkest. Peale seda ei garanteerita enam tellitud toote valmidust kätteandmiseks.
 14. Kui teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne teenuse osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressil email info ja kirjas tuleb ära märkida teenuse kasutaja kontaktandmed.
 15. E-poest ostetud toodetele kehtib 14 päevane tagastusõigus. Tagastatav toode peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega arvutitarkvarale ja toodetele, mis sisaldavad arvutitarkvara.
 16. Toote tagastamiseks tuleb täita tagastusvorm ja esitada see e-posti aadressil email info
 17. Tagastamisel kantakse teenuse kasutajale raha tagasi 14 päeva jooksul toote tagastamisest.
 18. Tagastamisega kaasnevad kulud kuni €10 kannab teenuse kasutaja. 
 19. Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe kasutuslepingu tingimustele, raha teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb hoiule teenuse osutaja juurde. Hoiustamise või teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab teenuse kasutaja.
 20. E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
 21. Kõik e-poes kuvatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu, kui ei ole märgitud teisiti.
 22. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 23. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
 24. Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.
 25. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
 26. Teenuse kasutaja annab nõusoleku teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
 27. Tellimuse esitamisel teenuse kasutaja poolt sisestatud teenuse osutajale teatavaks saanud teenuse kasutaja isikuandmeid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks teenuse kasutajale.
 28. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
 29. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuse. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
 30. Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
 31. Teenuse kasutaja vastutab täielikult e-poe kasutuslepingust vastasest, seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest teenuse osutajale, teistele teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
 32. E-poe kasutuslepingust ja kasutamistingimustest tulenevad erimeelsused teenuse kasutaja ning teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.
 33. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on teenuse kasutajale kohustuslik.
 34. Ostu sooritamisega nõustub teenuse kasutaja, et on tutvunud kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub kasutuslepingus toodud tingimustega.
 35. Tellimus tühistatakse automaatselt, kui selle eest ei ole tasutud 3 tööpäeva jooksul.
 36. Laos mitteoleva ja spetsiaalselt teenuse kasutajale tellitud toote tellimust ei saa tühistada.
 37. Teenuse osutaja ei osta tagasi ega vaheta ümber teenuse kasutaja poolt tooteinfo väärtõlgendamise tõttu tellitud tooteid.
 38. Tellimuse arve saadetakse teenuse kasutajale e-postiga.
 39. Tasuda saab ülekandega arve alusel või sularahas toodete kättesaamisel Tallinnas. Teenuse kasutajal on võimalus kasutada õigust tasuda ettemaksena 50% kogusummast ja tasuda 50% vahetult enne toodete vastuvõtmist.
 40. Üle €500 suuruse kogusummaga tellimuse kohaletoimetamine on tasuta. Alla €500 kogusummaga tellimuste kohaletoimetamine toimub vastavalt kokkuleppele teenuse osutajaga (kullerteenus €6, SmartPOST €5, Omniva €5, lisaks võimalik ülemaailmne tarne TNT ja FedEx kullerteenusega).
 41. Tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni poole ja internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile aadressil https://www.ec.europa.eu/consumers/odr